Informace a rezervace na telefonech:
 • Krásné Březno: +420 602 688 956

Tepová frekvence - T-CLUB

Tepová frekvence (TF) udává počet tepů (stahů) srdce během jedné minuty. Jako jediná přesně vypovídá o zatížení organismu nejen během sportovní aktivity. Není dobré se spoléhat na osobní pocity, které jsou značně subjektivní. Sportovní aktivita by měla být pro organismus přínosem, nikoliv zhoubou. Není proto dobré volit příliš vysoké tempo a druhý den nevstát z postele.

Rozeznáváme:

Klidová tepová frekvence (KTF) – ráno po probuzení, nebo těsně před spaním doporučuje se 3 dny za sebou a vzít pak průměr, Klidová TF se pohybuje v rozmezí 65-75 tepů za minutu, u trénovanějších jedinců klesá až k 50 tep/min. Podle klidové TF můžeme tedy i hodnotit naši trénovanost, příp. sledovat jak se zlepšujeme během delšího období. Pokud je KTF stejná nebo když se sníží, je sportovec trénovanější nebo více odpočinutý. Naopak zvýšení tepové frekvence cca o 10% může znamenat nedostatečné zotavení po tréninku z předešlého dne, stres či nastupující nemoc.

Aktuální tepová frekvence (ATF) –  má vliv na spalování tuku, vytváření svalů atp. Při příliš vysoké frekvenci dochází k trénování síly a vytrvalosti. Při nižší frekvenci dochází k efektivnímu spalování tuků.

Maximální tepová frekvence – HRmax (MaxTF) – Její hodnota odpovídá maximální intenzitě, kterou je organismus jedince schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě i udržet. Je to hodnota individuální a více než tréninkem je ovlivněna věkem.

Dva základní pojmy:

 1. Anaerobní trénink znamená tzv. „trénink bez kyslíku“(85-100%MTF) – zahrnuje cvičení, prováděné bez využití kyslíku, který vdechujeme. Jinými slovy, je to každá činnost, při které dochází k vyčerpání zásob kyslíku v těle a vzniká tzv. „kyslíkový dluh“. Typickým příkladem je sprint na krátkou vzdálenost. ZDROJEM ENERGIE= CUKRY !
 2. Aerobní aktivita znamená tzv „s kyslíkem“(60-75%MTF) – je naopak tělesná činnost delšího trvání, která vyžaduje velký přísun kyslíku, ale nedochází při ní ke vzniku „kyslíkového dluhu“. Typicky třeba chůze na dlouhé vzdálenosti. Tento způsob aktivity je nezbytný k zajištění vytrvalosti a odolnosti vůči únavě. ZDROJEM ENERGIE= TUKY !

Laktát (kyselina mléčná) – Laktát vzniká (krystalizuje) při nadměrné námaze (její koncentrace v krvi se zvyšující zátěží stoupá), kdy se glukosa spaluje za nedostatku vzduchu ve svalech a která se projevuje bolestí svalů po pohybu.

Správná intenzita

Přílišným přetěžováním můžete svůj organismus poškodit, naopak nízkou zátěží organismu ztratíte čas a takovýto pohyb je bez kýženého efektu. Důležitá pro efektivitu zvolené pohybové aktivity nebo tréninku je proto správná intenzita, objem a četnost cvičení. Srdeční frekvence (SF) je jedním z nejspolehlivějších parametrů určujících intenzitu zátěže. Vytrvalostní trénovanost se také významně projevuje adaptací oběhového systému nejen při zátěži ale i v klidových podmínkách.

Jedno ze základních pravidel zní, že netrénovaný jedinec by při středně a dlouhodobé fyzické zátěži neměl přesáhnout 80% své předpokládané maximální tepové frekvence. Pokud tak činí, nemůže dosáhnout cílů, které si před tréninkem stanovil. Vyšší zátěž jeho organismu nijak neprospívá, ba naopak může vážně poškodit zdraví. Při takové činnosti nedochází k dostatečnému spalování tuků, jelikož organizmus potřebnou energii získává rychleji z jiných zdrojů, např. ze svalové tkáně. Bez použití měřiče tepové frekvence, neboli sportesteru nelze stav vaší tepové frekvence spolehlivě monitorovat a musíme se spolehnout jen na vlastní subjektivní pocity.

ZÓNY TEPOVÉ FREKVENCE (ENERGY ZÓNY)

pásma (rozmezí hodnot) tepové frekvence odpovídající momentální zátěži organizmu. Hodnoty jsou pouze informativní. (Zdroj: www.spinningafitness.cz/…)

 • Regenerační zóna – 55-60 % max. TF = obnova energie po náročném fyzickém výkonu
  • FT – regenerace svalstva, kardio-vaskulárního a imunitního systému po náročném tréninku, nemoci, psychickém či fyzickém vypětí
  • PT – zaměřeno na dýchací techniky, relaxaci, uvolnění
 • Redukční zóna – 60-75 % max. TF = redukce tuku
  • FT – rozvoj vytrvalosti, zlepšení aerobní kapacity, efektivní spalování tuků
  • PT – udržení stálého („pohodlného“) tempa a zátěže po delší čas
 • Vytrvalostní zóna – 75-85 % max. TF = rozvoj kondice
  • FT – rozvoj silové vytrvalosti a svalové síly, rozvoj kardio-vaskulárního systému při lehce „nepohodlné“ zátěži
  • PT – rozvoj schopnosti relaxace a soustředění během vzrůstající zátěže a únavy
 • Intervaly – 85-95 % max. TF = maximální intenzita: VYTRVALOST
  • FT – střídání úseků krátké intenzivní až maximální zátěže a zklidnění, rozvoj rychlosti a načasování, zlepšení odolnosti vůči kulminaci laktátu
  • PT – schopnost využití dýchání a vizualizace ke zklidnění
  • FT = fyzický trénink
  • PT = psychický trénink
  • TF = tepová frekvence

VÝPOČTY:

TF MAX = 220 – věk ( u žen se občas uvádí 230-věk)

TF KLID = každý jedinec individuální- změřit po ráno svůj tep po dobu 60sek. (nejnižší naměřená hodnota je ta správná)

Vzorec dle Karvonena

TF MAX – TF KLID = MTR (maximální tepová rezerva)

= ( % zatížení * MTR ) + TF KLID

Přesnější.Odchylka +-12 tepů

Př.: Muž 27 let.

Chceme spočítat jeho tréninkovou frekvenci při zatížení na 75%

TF MAX= 220-27= 193 tepů/min.

TF KLID= 60 tepů/min.

MTR= 193-60= 133 tepů/min.

Zatížení 75% :

(0,75 * 133) + 60 = 160 tepů/min. ( rozmezí 148-172)

Tisk Horák a.s.
Kudy z nudy
T-CLUB E-shop
Slevotisk
EducAid
Česká komora fitness
PivoNealko
The Chilli Doctor