Informace a rezervace na telefonech:
  • Krásné Březno: +420 602 688 956

Co se děje uvnitř - T-CLUB

Co způsobuje tvorbu tuku a celulitidy?
80% žen má vážné dispozice k tvorbě celulitidy a nadměrnému ukládání tuku, který se tvrdošíjně akumuluje v partiích boků, břicha, stehen, hýždí popř. ramen. Nejzávažnější „vyvolávací“ faktory jsou žilní a hlavně lymfatická nedostatečnost, eventuálně jejich kombinace, dlouhodobější expozice nadbytku hormonu estrogenu, slabost vazivové tkáně, nepříznivé genetické a dědičné dispozice. Akumulace tuku v problémových partiích, následné snížení krevního a lymfatického oběhu v podkožním tukovém vazivu ztěžuje, pokud přímo neznemožňuje spalovat tuk ať se ženy snaží sebevíce.

Proč je spalování tuku tak obtížné?
Při léčbě celulitidy a odstraňování tukových rezerv je společně s dodržováním pitného režimu a správným jídelníčkem, lymfatickými masážemi a krémy nejdůležitější cvičení. Je velmi důležité pochopit spojitost mezi krevním a lymfatickým oběhem, ztrátou tuku a cvičením. Během cvičení se teplota postižených partií v dolní části těla snižuje, protože krev proudí pryč z podkoží do svalové tkáně. Horní část těla má na druhé straně normální oběh a teplota se zvyšuje s tím jak se cvičení stupňuje. Pracující svaly vyžadují přísun energie, jež je čerpána z tukových zásob z míst, kde je k dispozici dostatek krve jako přepravního média. To vede k tomu, že se tuk spaluje v nežádoucích partiích horní části těla a nikoliv tam, kde bychom chtěli (stehna, boky, hýždě, břicho).

Tato vazba mezi krevním oběhem, ztrátou tuku a cvičením je velmi důležitá. Ženy s ložiskem tuků kolem boků, stehen a hýždí nedokážou efektivně odstranit celulitidu a tuk pomocí normálního cvičení, ať se snaží sebevíc.

Proč je VacuShape tak účinný ve spalování tuků?
Konstrukce přístroje je postavena na faktech, že pro spalování tuku je nutný pohyb, tkáně musí být dostatečně prokrveny a že nejhůře postiženými oblastmi jsou břicho, boky, hýždě a stehna. Jako aerobní část byla zvolena chůze coby nejpřirozenější lidský pohyb. Dokonalé prokrvení partií je zajištěno střídavě řízeným podtlakem ve vakuové kabině. Tento zvýšený přívod krve, výživy a kyslíku k dolní části těla při cvičení svalů vede ke zvýšenému metabolismu tukové tkáně, buněčné činnosti a rychlejšímu spalování tuků.

Co se děje uvnitř VacuShape?
Trénink ve VacuShape probíhá chůzí na běžeckém pásu po dobu 30 minut. Problémové partie se přitom nacházejí v podtlakové kabině. Zvláštním rysem této kabiny je vakuový systém, který vytváří nízký atmosférický tlak. Střídavým podtlakem je krev nasávána do kapilár v podkoží, odkud transportuje tuk z tukových buněk ke svalům. Zde je tuk využit jako zdroj energie a je spalován. (Krevní a lymfatické kapiláry jsou v podkoží a tukové tkáni uvolněny a činností svalů je krev a lymfa vháněna do pokožky a tukových vrstev. To dovoluje koncentrované spalování tuku a jeho redukci přesně v oblasti břicha, boků, hýždí a stehen.)

Každý si to může ověřit na sobě. Při normálním cvičení se dotkněte pokožky na vašem pase, hýždích a stehnech hřbetem ruky. Pokud je teplota všude rovnoměrná, jste jedna ze šťastných lidí obdařených dobrou dispozicí. Pokud je však pokožka v horní části vašeho těla teplá, ale hýždě a stehna jsou chladnější jste náchylná k rozvoji celulitidy a hromadění tuku.

Jak se tělo pokouší spálit tuk jako zdroj energie, nejdříve spaluje snadno dostupné zásoby, zejména kolem hrudníku. Výsledek je ženy cvičí, aby si zlepšily svoji postavu, nicméně hubnou zejména kolem ňader, paží, ramen a obličeje aniž by ztrácely tuk v dolní části těla tj. Přesně tam odkud ho chtějí odstranit.

Kvůli zajištění optimálního spalování tuků, monitoruje VacuShape vaši tepovou frekvenci, aby byla vždy pod vaší maximální hodnotou jež je v rozmezí 100 až 135 tepů za minutu v závislosti na vašem věku a fyzické kondici. Díky tomu se po celou dobu cvičení nacházíte v aerobní fázi, kdy je spotřeba energie hrazena z 80% tuky a pouhých 20% cukry.

Podtlakem je aktivován nejen metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který zajišťuje kvalitnější odvádění metabolických zplodin. Silné prokrvení pokožky a zlepšené zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci hladší a jemnější

Tisk Horák a.s.
Kudy z nudy
T-CLUB E-shop
Slevotisk
EducAid
Česká komora fitness
PivoNealko
The Chilli Doctor